您查询的是 “” 字的详解
点击次数:
 • 拼 音:wǎn
 • 粤 语:jyun1、jyun2
 • 五 行:
 • 部 首:
 • 部首笔画:3
 • 总笔画:8
 • 普通话:
 • 粤 语:jyun1jyun2
 • 繁 体:
 • 姓名学笔画:8
 • GBK编码:CDF0
 • 笔顺编号:44535455
 • UniCode:U+5B9B
 • 汉字分类: GB一级汉字 Big5 常用字 GB12345一级汉字
 • 字 韵:(中华新韵)寒 (十三辙)遥条  韵母:an
 • 汉字结构:上下结构
 
基本解释 详细说明 康熙字典 常用词组 外文翻译 猜字谜 字源字形 书法字

⊙ 基本注解

wǎn

(1) ㄨㄢˇ

(2) 曲折:委~。~妙(声音婉转动听)。~转(zhu僴 )(a.辗转;b.同“婉转”)。

(3) 仿佛:~然。~如。~若(仿佛,好像)。

(4) 姓。

(5) 郑码:WDRY,U:5B9B,GBK:CDF0

(6) 笔画数:8,部首:宀,


⊙ 词性变化

wǎn

[形]

(1) 委婉;婉转 [mild and roundabout]

一面收拾礼物,径往东京,投宿省院诸官,令其于天子之前,善言启奏,别作宛转。——《水浒传》

(2) 又如:宛款(委婉诚恳);宛曼(柔媚;婉转曼妙);宛畅(婉转流畅);宛笃(婉曲而诚挚);宛态(含蓄曲折的情态);宛折(婉转曲折)

(3) 温柔 [gentle and soft]。如:宛约(形容步态柔美);宛顺(和顺;柔顺)

(4) 凹入;低洼 [hollow]

子之汤兮,宛丘之上兮。——《诗·陈风·宛丘》。传:“四方高中央下曰宛丘。”

(5) 隆起 [swelling]

宛中宛丘。——《尔雅·小宛》。郭璞注:“宛,谓中央隆高。”

(6) 顺利;顺遂 [smoothly]

天为粤宛,草木养长,五谷蕃实秀大。——《管子》

(7) 小 [small]

宛彼鸣鸠,翰飞戾天。——《诗·小雅·小宛》

wǎn

[副]

(1) 似乎,好像;仿佛 [as if]

宛然可遇。——·全祖望《梅花岭记》

宛然尚在。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:宛肖(逼真;极像);宛类(很像)

(3) 事物真切可见,历历在目 [clearly]。如:宛尔(明显的样子;真切的样子)⊙ 详细说明

wǎn

[动]

(1) (形声。从宀(mián),夗(yuàn)声。象屋里的草弯曲自相覆盖。本义:弯曲)

(2) 同本义 [bend]

宛,屈草自覆也。——《说文》

宛宛黄龙。——《史记·司马相如传》

是以欲谈者宛舌而固声。——《汉书·扬雄传下》

(3) 又如:宛妙(事物屈曲美妙);宛虹(弯曲的虹);宛曲(辗转;曲折);宛委(弯曲;曲折);宛宛(盘旋屈曲的样子;山川道路蜿蜒曲折);宛燀(回旋盘曲)

(4) 晃荡;摇动 [sway]

晴野霞飞绮,春郊柳宛丝。——白居易

(5) 释散 [dispersing]

纷乎宛乎。——《庄子》。成玄英疏:“纷纶宛转,并释散之貌也。”


⊙ 康熙字典

【寅集上】【宀字部】 ·康熙筆画:8 ·部外筆画:5

解釋:〔古文〕惌【唐韻】【正韻】於阮切【韻會】委遠切,??音琬。【說文】屈草自覆也。 又宛然猶,依然。【詩·秦風】宛在水中央。【註】宛然,坐見貌。【魏風】好人提提,宛然左辟。【註】宛然,讓之貌。 又丘名。【爾雅·釋丘】宛中,宛丘。【又】丘上有丘爲宛丘。【註】宛謂中央隆高。 又平聲。【玉篇】【集韻】【類篇】??於袁切,音鴛。大宛,西域國名,去長安萬二千五百里。 又縣名。【一統志】宛,本申伯國,春秋時屬晉,戰國爲韓宛邑,秦爲宛縣,漢因之,明屬南陽府。 又姓。【左傳】鄭大夫宛射犬,楚大夫宛春。 又去聲,於願切,音苑。小也。【詩·小雅】宛彼鳴鳩。【註】宛,小貌。 又入聲,紆勿切,音鬱。【史記·倉公傳】寒濕氣宛。與苑鬱通。 又叶於云切,音熅。【前漢·班固敘傳】漢武勞神,圖遠甚勤。王師嘽嘽,致誅大宛。


⊙ 常用词组

宛然

wǎnrán

(1) [as if;as though]∶真像;非常像

(2) [clear;distinct;vivid]∶真切,清楚

封识宛然。——《汉书·李广苏建传》

宛然旧日情景,又在眼前

宛然在目

wǎnrán-zàimù

[as if in front of eyes] 如同清楚地呈现于视野中

以及宗庙丘墟,关山劳戍之苦,宛然在目。——·郑燮《范县署中寄舍弟墨第五书》

宛如

wǎnrú

(1) [as if;just like ;as though] 好像;仿佛

绚烂的晚霞,宛如一幅锦绣

(2) [be obedient]∶委曲顺从的样子

宛若

wǎnruò

[as if] 宛如;仿佛

那棵榕树枝叶繁茂,宛若巨大的绿伞

宛似

wǎnsì

[as if] 宛如

从远处眺望,古老的长城宛似一条巨龙横卧在崇山峻岭之间

宛延

wǎnyán

[winding;meander] 蜿蜒

大青山宛延起伏

宛转

wǎnzhuǎn

(1) [mediate;help to effect a compromise]∶圆场;圆成

店主八折了五两银子,没处取讨,索性做个宛转。——·冯梦龙《警世通言》

(2) [pass through many hands and places]∶辗转

路宛转石间。——《徐霞客游记·游黄山记》

宛转而不卧

(3) [mild and indirect;tactful]∶婉转


⊙ 英文词汇
as if    winding    

⊙ 英文字义
similar;winding;1.winding; tortuous; roundabout; crooked2.as if; as though;(surname)/similar/winding

⊙ 日文字义
1. 曲がりくねる.2. ?ワン.3. まるで.さながら…のようである.

⊙ 法文字义
宛<书>comme si音容~在.Comme si la personne était encore en vie.

⊙ 俄文字义


⊙ 字谜
 
 

⊙ 金石大字典

⊙ 书法字

⊙ 姓名学字义

秀气灵巧,多才伶俐,温和贤能,出外吉祥,一生英敏幸福。
站内调查
 
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所 王煜 律师  
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号